TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma cumhuriyetin 100. Yılına ilişkin açıklamalarda bulundu. Elma açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “Ülkemizi yüzyıllarca geri bırakan hilafet, saltanat ve yarı-sömürge zincirlerinden kopuşu sağlayan Cumhuriyet’in ilanının 100. yıldönümünü, ona saldırıların arttığı koşullarda ve geçmişin kazanımlarını daha üst seviyede, halkçı toplumcu bir çerçevede tesis etme kararlılığıyla kutluyoruz.
SAYGIN BİR YER EDİNMİŞKurtuluş Savaşı ile bağımsızlığın kazanılması ve Cumhuriyet’in ilanının ardından devrimci-modernleşmeci dönüşümlerle çağdaş toplumsal yaşama geçiş süreci başlamış, eğitim-öğretim birliği tesis edilmiş, dil devrimi yapılmış, laiklik benimsenmiş; 1929 dünya ekonomik bunalımıyla birlikte planlı ekonomi, kamu işletmeciliğine geçilmiş, bu çerçevedeki sanayileşme hamleleri ile kamu-toplum yararını esas alan bir kalkınma yaklaşımı benimsenmişti. Ülkemiz böylece ciddi bir gelişme sürecine girmiş, mühendislik bu süreçte ülkemizin inşasında kurucu, inşacı, sanayileşmeci işlevlerle saygın bir yer edinmiş, giderek örgütlenmesini de tamamlamıştı.
KARALAMA KAMPANYALARI YÜRÜTÜLÜYORBugün ise ülkemiz saltanat-hilafet-şeriat özlemleri, Cumhuriyet’in kurucuları başta olmak üzere tüm değerlerine yönelik karalama kampanyaları, kalkınma planlamasının ve kamu yararının tasfiyesi, sanayisizleşme, büyük rant talanı, kuralsızlaşma, yolsuzluk ve yozlaşma ile yüz yüze. Ülkemiz ve halkımızın yoksullaştırılması, iktidarın kendi bekasını korumaya yönelik baskı ve şiddet politikaları eşliğinde yaşanıyor. Tarihi ilerleme ve gelişmelerin düşmanı olan dinci gericilik çağ dışı tarikatları da kullanarak laikliğe, demokrasiye, sosyal hukuk devleti gereklerine karşı açık bir mücadele yürütüyor. Kuvvetler ayrılığı, yasama erki, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ile tüm demokratik hak ve özgürlükler ayaklar altına alınmıştır. Ülkemiz emek sömürüsünün, işçi, kadın, çocuk cinayetlerinin ve adaletsizliklerin mekânı olmuştur.
CUMHURİYET SAHİPSİZ KALMAYACAKTIRMühendislik bilimlerinin gereklerinin terk edilmesi, mesleklerimizin itibarsızlaştırılması ve meslek örgütlerimizin tasfiye edilmeye çalışılması da bu koşullarla bağlantılı olarak gündeme gelmektedir. Ancak özellikle belirtmek isteriz: Yaşanan tüm karşı-devrimci tasfiyelere, siyasal İslamcı iktidarın yıkıcılığı ve yoksullaştırıcılığına karşın ne Cumhuriyet, ne ülkemiz ve halkımız, ne de mesleklerimiz sahipsiz değildir, sahipsiz kalmayacaktır.TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Yönetim Kurulu ve 100 üyesiyle birlikte, 29 Ekim Pazar günü saat 13.00’da İzmit Atatürk Heykeline çelenk bırakmak üzere Atamızın huzuruna çıkacağımızı duyuruyoruz.  Meslektaşlarımızın ve halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bu bilinçle ve coşkuyla kutlarız.
MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEKTİRBugünün karanlığına karşı laikliğin ve bilimin aydınlatıcılığında kamu-toplum yararının hakim olduğu, planlama-sanayileşme-kalkınma-tam istihdam-toplumsal refah bütünlüğünün sağlandığı, ülkede-bölgede-dünyada barış politikasının esas alındığı, halk egemenliğindeki başka bir Türkiye mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.”
 

By