T.C. GEBZE 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİSayı :2023/94 EsasGebze Kapatılan 2. İcra Müdürlüğünün 2010/2459 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu anlaşıldığından, alacaklının icra dosyasını yenileme talebi bulunmakta olup, 4473 Sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan sebebiyle mahkeme ve adliye dairelerinde ziyaa uğrayan dosyalar hakkında yapılacak muamelelere dair kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına ve dosyanın yenilenmesine karar verildiği ilan olunur. 
#ilangovtr                                                                                                                                            ILN01919329

By