Türkiye’nin en büyük toplu sözleşmelerinden olan ve 26 Eylül 2023’te başlayan, Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş ile patron sendikası MESS arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üçüncü toplantısı MESS Merkez Ofisinde yapıldı. Toplantıda 15 madde üzerinde daha anlaşma sağlandığı açıklandı. Türk Metal tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen 3 toplantıda toplam 47 madde üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtildi.
ANLAŞMAYA VARILAN MADDELERTİS görüşmelerinin 3. oturumunda anlaşmaya varılan maddeler şöyle: “Sendika aidatı, sendika temsilcilerinin atanması, sendika temsilcilerinin görevleri, sendika temsilci ve görevlilerinin teminatı, sendika üyelerinin teminatı, sendikada görev alan üyeler, sendika temsilci odası, ilan panosu, sendikal izinler, yıllık ücretli izinler, işçi sağlığı, stajyer, imza tarihinden önce sözleşmesi sona erenler, kurulların kurulması, endüstri ilişkileri değerlendirme komisyonu.”
DİĞER GÖRÜŞME 7 KASIMDA26 Eylül ve 10 Ekim tarihlerinde yapılan toplantılarda “Tarafların temsili, tarafların sorumluluğu, muvafakata bağlı kesintiler, uyuşmazlıkları çözüm kurulu, özel hakem kurulu ve çalışma usulü, disiplin kurulu, çalışma belgesi, günlük çalışmadan sayılan süreler, işe geç gelmeler, fazla çalışmaların düzenlenmesi, kadın işçilerle ilgili hükümler, ücretlerin ödenme şekli, kıdem tazminatı, ihbar müddeti ve tazminatı, muvazzaf askerlik, ihtiyat askerliği, hasar tazminatı, tüketim kooperatifi, mamullerden yararlanma, işyerinin başka bir işverene devri, dinlenme lokali, işçilerin eğitimi ve öğrenimi, avans” gibi başlıklarda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Bir sonraki toplantının 7 Kasım 2023 tarihinde saat 10.30’da aynı yerde yapılacağı belirtildi.
Kaynak: Bülten

By