Resmi Gazete’de yer alan karara göre tramvay istasyonları Körfez Dubai Port istasyonu, Derince,  İzmit, ve Kartepe Uzunçiftlik istasyonu arasındaki hatta toplamda 17 tane bulunacak. 1’nci aşamada hattın uzunluğu 25 km’yi bulması beklenirken, ikinci etap çalışmaları sonucunda hattın uzunluğu 33.3 km’ye ulaşacak. Hat, Körfez’de Atalar, Kartepe ilçesinde ise Cengiz Topel’e kadar uzatılacak. 
RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN  KARAR şu şekilde:“Ekli “Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kamun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.ŞEHİR İÇİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ, METROLAR VE BUNLARLA İLGİLİ TESİSLERİN ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINCA ÜSTLENİLMESİ, DEVRALINMASI VE TAMAMLANMASINI MÜTEAKİP DEVRİ İLE İLGİLİ ŞARTLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARARMADDE 1- 25/10/2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararın ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ğ) bendine aşağıdaki alt bent, (h) bendine aşağıdaki alt bent ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler”2) Bursa Üniversite-Görükle Uzatma Hattı.””2) Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı 1. Aşama.””1) Sakarya  Büyükşehir  Belediye Başkanlığına ait projeler:1) Adapazarı-Serdivan Raylı Sistem Hattı.i) Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait projeler: 1) Trabzon Raylı Sistem Hattı.j) Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait projeler: 1) Samsun Raylı Sistem Hatları   Araç Alımı.”
(Haber Merkezi)

By