Türkiye, işçi hakları için karnesi en kötü olan ülkeler arasına yerleşirken bu durum uzun çalışma saatleri, düşük ücretler ve kötü çalışma koşullarının yanı sıra sendikal haklara da yansıdı. Çalışma Bakanlığı verilerine bakıldığında Türkiye’de kayıtlı işçilerin yüzde 85’nin sendikasız çalışırken yüzlerce sendika işkolu barajı yüzünden toplu sözleşme dahi imzalayamıyor. Türkiye’nin üretim üssü olan Kocaeli’de de bu durum pek de farklı değil. Süre gelen bunca zaman içerisinde 20 grev engellenmiş, 100 binlerce işçinin grev hakkın elinden alınmıştı.
ÖZEL SEKTÖRDE DURUM VAHİMTürkiye genelinde 2 milyon 858 bin 424 memurdan 2 milyon 130 bin 644’ünün sendika üyeliği bulunuyor. Yani Türkiye’de çalışan memurların yaklaşık yüzde 75’i, diğer bir değişle her 4 memurdan 3’ü sendikalı. Ancak özel sektöre gelindiğinde bu oran büyük bir değişim gösteriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın temmuz ayında yayınladığı verilere göre, Türkiye’de 16 milyon 413 bin 359 işçiden yalnızca 2 milyon 421 bin 940’nın sendika üyeliği bulunuyor. Bu da ülkede kayıtlı işçilerin yüzde 85’nin sendikasız olduğu anlamına geliyor. Kayıtsız ve sigortasız işçilerle birlikte ele alındığında bu rakamların daha da vahim olduğu düşünülüyor.
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDAKİ İŞÇİ SAYISI SADECE YÜZDE 10Türkiye’de 20 iş kolunda toplam 227 sendika bulunuyor. Ancak yüzde 1’lik işkolu barajını geçebilen sendika sayısı yalnızca 59. Ülkede faaliyet gösteren 168 sendika ise işkolu barajının altında. Bu verilere bakıldığında sadece bu 59 sendikaya üye işçilerin toplu iş sözleşmesi yapabilme hakkı bulunuyor. Barajı geçen sendikalara üye işçi sayısı 2 milyon 319 bin 483 olurken 102 bin 457 işçinin sendikalı olmalarına rağmen toplu iş sözleşmesi yapma hakkı bulunmuyor. Öte yandan İş Kanunu’ndaki diğer prosedürlerle birlikte toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçi sayısı daha da düşüyor. DİSK-AR’ın geçtiğimiz yıl yayınladığı bir rapora göre toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçi oranı yüzde 10 civarında.
ÇOK SAYIDA İŞÇİNİN GREV HAKKI ELİNDEN ALINDIÖte yandan 20 grev çeşitli gerekçelerle yasaklandı. Son olarak Ocak 2023’te Kocaeli’de metal sektöründe engellenen grevle birlikte 20 yılda 20 grev engellenmiş oldu. Bu yasakla birlikte 20 yılda yaklaşık 195 bin işçinin grev hakkı elinden alındı. Kocaeli’de en çok grev yasağı metal sektöründe gerçekleşirken grevi en çok yasaklanan sendika Birleşik Metal İş oldu.
Kaynak: Haber Merkezi

By