KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİRALAMA İHALELERİ
S.Noİşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi,Toplam Kullanım AlanıKira SüresiAylık Muh.Kira Bedeli + KDVGeçici /İştirak Teminatıİhale Tarih/ Saat1İzmit, Kozluk Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:37Büro-Ofis (284,56 m²)3 Yıl2.500,00-TL2.700,00-TL7.500,00-TL08.11.202311:032İzmit, Ömerağa Mah. Ankara Karayolu Cad. No:76/H1 No’lu Lokanta(1350 m²)3 Yıl33.000,00-TL35.640,00-TL87.000,00-TL15.11.202311:003İzmit, Ömerağa Mah. Ankara Karayolu Cad. No:76/F3 No’lu Lokanta(720 m²)3 Yıl23.500,00-TL25.380,00-TL65.000,00-TL15.11.202311:034İzmit, Ömerağa Mah. Ankara Karayolu Cad. No:76/E4 No’lu Lokanta(735 m²)3 Yıl24.000,00-TL25.920,00-TL65.000,00-TL15.11.202311:065İzmit, Ömerağa Mah. Ankara Karayolu Cad. No:76/D5 No’lu Lokanta(749 m²)3 Yıl24.000,00-TL25.920,00-TL65.000,00-TL15.11.202311:096İzmit, Ömerağa Mah. Ankara Karayolu Cad. No:76/C6 No’lu Lokanta(1013 m²)3 Yıl33.500,00-TL36.180,00-TL90.000,00TL15.11.202311:127İzmit, Ömerağa Mah. Ankara Karayolu Cad. No:76/B7 No’lu Lokanta(1047 m²)3 Yıl35.500,00-TL38.340,00-TL95.000,00-TL15.11.202311:158İzmit, Ömerağa Mah. Ankara Karayolu Cad. No:76/A8 No’lu Lokanta(1849 m²)3 Yıl60.000,00-TL64.800,00-TL155.000,00-TL15.11.202311:189Karamürsel, Kayacık Mah. 226.Cadde, No:46İç Kapı:Z033 No’lu İşyeri(30 m²)3 Yıl850,00-TL918,00-TL2.500,00-TL22.11.202311:0010Körfez, Sevindikli Mah. Sevindikli Merkez Küme Evleri, No:268Sevindikli Göleti Su Sporları Alanı(750 m²)3 Yıl (Sezonluk)400,00-TL180,00-TL1.200,00-TL22.11.202311:0311Kandıra, Çarşı Mah. Garaj Cad. No:17 İç Kapı No:4 (Kandıra Otobüs Terminali)4 No’lu Yazıhane(32 m²)3 Yıl1.300,00-TL1.404,00-TL4.000,00-TL22.11.202311:06Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların belirtilen tarih saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK 45. Madde Açık Teklif Usulü ile belirtilen süreler dahilinde işletilmek üzere ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline ait makbuz aslı (Karabaş Mah. Ankara Karayolu Cad. NO:65/B İzmit/KOCAELİ adresindeki KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden bedeli karşılığı alınarak) dosyasına konulacak, 2-Geçici ve İhale İştirak teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı, GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza Beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği (Belediye), 3-İkametgâh Senedi, (Belediye/E-devlet),  TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi * İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat:12:30’a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

#ilangovtr                                                                                                                                                              ILN01919077

By