Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na 2665 kadro tahsis edildi.
Kararda şu ifadeler yer aldı:” Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”
Madde 1- 1 saydı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97’nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 99 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
Kaynak: Evrensel

By