Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 2023 yılı Ağustos ayında 15 yaş ve üzeri kişiler arasında işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak %9,2 olduğu belirlendi. İşsiz sayısı ise 56 bin kişi azalarak 3 milyon 223 bin kişi olarak kaydedildi. İşsizlik oranının cinsiyete göre dağılımında ise erkeklerde %7,5, kadınlarda ise %12,6 olarak tahmin edildi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %48,4 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre bin kişi artarak 31 milyon 686 bin kişi olarak kaydedildi. İstihdam oranı ise değişim göstermeyerek %48,4 olarak raporlandı. Bu oranın cinsiyete göre dağılımında erkeklerde %65,6, kadınlarda ise %31,5 olarak gerçekleşti.
ÖNCEKİ AYA GÖRE AZALIŞTAİşgücüne katılma oranı da mevsim etkisinden arındırıldığında %53,3 olarak tespit edildi. İş gücü 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 55 bin kişi azalarak 34 milyon 909 bin kişi olarak belirlendi. İş gücüne katılma oranının cinsiyete göre dağılımında erkeklerde %70,9, kadınlarda ise %36 olarak kaydedildi. Genç nüfus arasında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %17,2 olarak ölçüldü. 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusta işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalış gösterdiği belirtildi. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde %14,2, kadınlarda ise %22,7 olduğu raporlandı.
HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİAyrıca, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresinin 43,3 saat olduğu kaydedildi. İstihdam edilenler arasında referans döneminde işbaşında olanların çalışma süresinde bir önceki aya göre 1,1 saatlik bir azalma yaşandığı bilgisi verildi. Son olarak, mevsim etkisinden arındırılmış atıl iş gücü oranının %23 olduğu açıklandı. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranının bir önceki aya göre 0,4 puanlık bir artış gösterdiği belirtildi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,3 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranının ise %17,5 olarak tahmin edildi. Bir sonraki veri, 10 Kasım 2023 tarihinde yayımlanacak. (İnvesting.com)

By