İLANEN TEBLİGATTIRKonu: Emin YILMAZ          Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 05/09/2023 tarih ve 82957428 sayılı yazısında belirtildiği üzere  hakkınızda düzenlenen 14/10/2022 tarihli E-91858853-663.07/73 sayılı  soruşturma raporu Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından incelenmiş ve sonucunda  07/08/2023 tarihinden itibaren 18/08/2023 tarihine kadar görevine gelmediğiniz anlaşıldığından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94. maddesi gereğince görevinizden “çekilmiş sayılmanız” uygun görülmüştür.           Tarafınıza ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr                                                                                ILN01899601

By