Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 11 adet işyerini ihale üzerinden kiraya verecek. İlangov’da yer alan ilana göre iş yerlerine ait bilgiler ve adresleri aşağıdaki gibidir;
https://www.ilan.gov.tr/ilan/1336015/emlak-is-yeri-ve-ticari-isletme-kocaeli-buyuksehir-belediyesi-11-adet-isyerini-kiraya-verecek
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:1-İhale şartname bedeline ait makbuz aslı (Karabaş Mah. Ankara Karayolu Cad. NO:65/B İzmit/KOCAELİ adresindeki KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden bedeli karşılığı alınarak) dosyasına konulacak,2-Geçici ve İhale İştirak teminat yatırıldığına dair makbuz aslı,3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,
GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza Beyannamesi,2-Nüfus Kayıt Örneği ( Belediye),3-İkametgâh Senedi, (Belediye/E-devlet), 
TÜZEL KİŞİLERDEN:1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,2-Şirketin Adres beyanı,3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

By